Skip to content
Sven Erik Kalberg

Vormeli ehitajast maailma muutjaks

KODEA arendusinseneri Sven Erik Kalbergi iseloomustab peensusteni detailidesse süvenemine. “Muudmoodi ei olegi võimalik maailma muuta,” leiab ta. Märkimisväärne on ka see, et 24 eluaasta jooksul on nii erialast kui ka elulist kogemust kogunenud piisavalt palju, et koos moodulmajade tehase KODEA tiimiga võtta ette suurim väljakutse ehituse valdkonnas. Vanus on vaid number ja seda eriti siis, kui oled oma eriala fanatt. 

KODEA-s on Sven Erik peagi töötanud kaks aastat. Esialgu tuli noormees Henri Purde paremaks käeks, et projekteerimisel kaasa aidata. „Kui KODEA-sse tulin, oli Henri veel arendusinsener, kuid asjad kulgesid nii, et üsna pea sai temast ettevõtte juht ja mina jäin üksinda,“ meenutab Sven Erik naerdes. Loodus tühja kohta teadupärast ei salli ning KODEA-s leitakse helgetele peadele alati põnevaid väljakutseid.  Seega tegelebki Sven Erik praegu KODEA moodulmaja projekteerimisega. Seda aga mitte klassikalise ehituse mõttes, vaid pigem masinaehitusliku nurga alt. Tegu on väga detailse protsessiga, mis ei valmi üleöö. Esmalt tuleb teha mudel ning seejärel 2D joonised, mis tulevikus saavadki olema tehases koostamisjuhenditeks. Igapäevatöö hõlmab tihti probleeme seoses kõigi vajalike detailide ära mahutamisega niigi piiratud ruutmeetritele ning alati tuleb silmas pidada ka seda, et hiljem oleks võimalik väljamõeldud lahendusi koostada ja vajadusel hooldada. Vastutusrikas amet nõuab koostööd erinevate ekspertidega, ühiselt lahenduste otsimist ja mis seal salata, vahel ka tehtud töö ümber disainimist. See kõik on osa protsessist, mille puhul ei mängi rolli teostamise kiirus, vaid lõpptulemus ning kvaliteet.

"Vastutusrikas amet nõuab koostööd erinevate ekspertidega, ühiselt lahenduste otsimist ja mis seal salata, vahel ka tehtud töö ümber disainimist."

Oma laiaulatuslike teadmiste katalüsaatoriks peab Sven Erik tudengivormelit. Nimelt seisis gümnaasiumi lõpus ees valik minna õppima IT-d või valida mõni teine suund. „Meid viidi sundkorras TTÜ-sse ja näidati, kuidas Vormelit ehitatakse. Siis ma mõtlesin, et tahan ka Vormelit ehitada,“ meenutab ta muigega. Sealt koorus otsus asuda õppima tootearenduse ning tootmistehnika erialale. Kohe esimesel ülikooli aastal liitus Sven Erik ka tudengivormeli meeskonnaga, mis andis võimaluse nullist vormelit ehitama õppida. Esimese sammuna disainiti etteantud detail, seejärel oli vaja see valmis toota ning hiljem tegeleda vajadusel ka remondi või hooldustöödega. „Sisuliselt saad algusest peale olla juures kogu toote loomise protsessis ja hiljem kaasas ka terve elutsükli. Lisaks sellele, pead olema ka valmis põhjendama tipp- inseneridest kohtunikele, miks just need lahendused on õiged,“ kirjeldab Sven Erik põhjalike teadmiste omandamist.  

Esimesel suvel, peale ülikooli astumist, läks Sven praktikale Tarmeteci ning tublide saavutuste tulemusena pakuti talle võimalust ka seal tööle asuda. Esialgu noormees võimalusest kinni ei haaranud, kuid peale teist aastat erialaseid õpinguid otsustas ta siiski pakkumise vastu võtta. Nii liitus ta meeskonnaga protsessiinseneri ametikohal. Tööülesannete hulka kuulus muuhulgas omahinna arvutuse kalkulaatorite ülesehitamine, protsesside kvaliteediga tegelemine, tootmise igakülgne toetamine ning tihe suhtlus tarnijatega. Kokku töötas ta Tarmetecis kaks aastat, olles tagantjärgi saadud kogemuse eest väga tänulik. Ühtlasi tuli sealt ka oluline teadmine, et alati tuleb mõelda  toodete toodetavuse peale, kuna pelgalt jooniste tegemisest ei piisa. „Soovitan kõigil käia suurtes ettevõtetes praktikal, et näha, kuidas asju päriselt tehakse. See on vajalik ja väärtuslik kogemus,“ toonitab ta.  

"Koos on inimesed, kelle mõtteviis on sarnane. Eesmärgiks on tuua seeria tootmine ehitusse."

Juba Tarmetecis töötades hakkas tekkima huvi arendussuunaga tegelemise vastu ning seega asus Sven Erik uurima vastavaid võimalusi erinevates ettevõtetes. Mõni aeg hiljem võttis temaga ühendust endine koolivend Joonatan, kes selleks hetkeks oli liitunud KODEA sõsarettevõtte SpaceDripiga ning uuris, mis plaanid Sven Erikul on. Varasemalt tegelesid noormehed koos Joonatani õpilasfirmas bio komposterite arendamisega ning ka see oli mõlemale väärtuslik kogemus nägemaks, mis tootmise puhul toimida võiks ning mis mitte. Niisiis peale vestlust Joonataniga, seejärel ka Anne ning Henriga, tekkis suur huvi KODEA tegemiste vastu. Eriti just seetõttu, et oli võimalus teha midagi täiesti uut ning end ka erialaselt proovile panna. Oma otsust KODEA meeskonnaga liituda pole Sven Erik hetkekski kahetsema pidanud ning väljakutseid jagub piisavalt, rääkimata kogu tiimist üldiselt. Koos on inimesed, kelle mõtteviis on sarnane. Eesmärgiks on tuua seeria tootmine ehitusse.

Ehkki laias laastus toimivad moodulmaju tootvad ettevõtte sarnaselt tavaehitusele, siis KODEA-s tahetakse viia see sammuke kaugemale. Nii, et ülesehitus sarnaseks pigem autotööstusele. „Autotööstuses on standardiseeritud ja kontrollitud protsessid ning kõik lahendused on läbimõeldud. Üritame ehitust optimeerida vastavalt materjali kulule ja ka tootmise efektiivsusele. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et tekitada minimaalselt jääke ning seda tehes on tihti võimalik pakkuda ka kliendile rohkem ruutmeetreid. Näitena saab tuua Neeme/Pärituule arendusprojekti, kus leidsime, et saame ridaelamud teha ca 5m² suuremad võrreldes algse plaaniga suurendamata oma materjali- ja töökulusid ning vähendades tekkivaid jääke,“ kirjeldab Sven Erik ühist missiooni.  

"Praegu on elus see võimalus eksperimenteerida ja katsetada hulluna kõlavaid ideid. Kui mitte nüüd, siis millal veel?"

Töö kõrvalt meeldib talle tegeleda erinevate masinaehituslike projektidega, puidust freesimisega, mööbli disaini ning valmistamisega. Tegu on tõelise eriala fänniga, kes on valmis alati uusi asju katsetama. Isiklik huvi on tal ka ehituse valdkonna vastu: „Ei ole vaid nii, et teeme läbimõtlemata nii nagu juhendis on kirjas. Tahaks ikka teada saada, miks me midagi teeme. Erialane töö võiks ju huvi pakkuda, raha ei saa olla ainus motivaator.“

Kui küsida Sven Erikult, mida põnevat plaanib ta veel katsetada, vastab ta: „Üks plaan on kolida hoopis metsa ära, maakodusse. Osaliselt selleks, et katsetada kaugtöö tegemist ja kui on vaja linnas käia, siis õnneks on majatehasel tehtud ka prototüüpe, mida saab vajadusel ööbimiseks kasutada. See on tegelikkuses väga hea viis oma toodet veelgi paremini tundma õppida. Praegu on elus see võimalus eksperimenteerida ja katsetada hulluna kõlavaid ideid. Kui mitte nüüd, siis millal veel?“ 

Tule meile tööle

Oleme alati avatud uutele talentidele

Oleme kamp unistajaid, kes kujutavad ette paremat maailma ja kes tüdinesid käed rüpes muutuste ootamisest. Seega otsustasime muutused paremuse poole ise ellu viia. Kui see tundub sulle põnev siis sobid tõenäoliselt meie meeskonda. Vaata lähemalt, keda me hetkel oma tiimi otsime siit.
Kui sul on meeletud ambitsioonid, ägedad oskused ja põletav soov ehitusvaldkonda ümber kujundada, aga sa ei leidnud meie vabade ametikohtade hulgast sobivat, siis saada oma tutvustus ja CV aadressile [email protected].
KODEA moodulmaja tehase tootmine